Hiro

آفست (Offset)

با استفاده از این قابلیت در نرم افزار HiroMap و با استفاده از منوب آفست (Offset) کاربر با داشتن دو نقطه معلوم و فاصله مشخصی که می خواهد آفست ایجاد نماید مختصات نقطه مجهول و نامعلوم را به دست آورد.

 

اسکرول به بالا