Hiro

برداشت خودکار نقاط (Auto collection)

در این روش کاربر می تواند در دو حالت اقدام به برداشت به صورت خودکار نماید بدین ترتیب که یا به تناسب فاضله و یا به تناسب زمان امکان برداشت و ذخیره سازی نقاط وجود دارد.

 

اسکرول به بالا