Hiro

محاسبه محیط و مساحت (Area)

با استفاده از این قابلیت کاربر می تواند با استفاده از نرم افزار محیط و مساحت فی مابین نقاط را به دست اورده و محاسبه نماید.

 

اسکرول به بالا