Hiro

ساخت و مدیریت پروژه‌ها

برای ساخت یا مدیریت پروژه‌ها از منوی اصلی نرم افزار، صفحه Project را باز کرده و می‌توان پروژه از پیش ساخته ای را فراخوانی کرد یا یک پروژه جدید ساخته می‌شود.

ساخت پروژه جدید :

 برای انجام هرگونه عملیاتی، پروژه‌ای برای برداشت و ثبت اطلاعات ساخته می‌شود.

 برای ساختن یک پروژه جدید با استفاده از دکمه در صفحه Project، صفحه زیر باز می‌شود.

 با وارد کردن اسم پروژه و انتخاب zone مورد نظر، با زدن  ADD  پروژه جدیدی را می‌توان ساخت.

۱- درصفحه Project از فایل نقاط می‌توان با دو فرمت CSV , Sqlite Spatialite خروجی گرفت.

اسکرول به بالا