Hiro

Raw data (داده‌های خام)

با استفاده از منوی اصلی برنامه و گزینه Raw Data صفحه روبه‌رو باز شده که با کلیک بر روی هر یک از فایل‌ها می‌توان آن را دانلود و یا حذف کرد.

بعد از تخلیه داده های ذخیره شده لازم هست این اطلاعات خام به فایل راینکس تبدیل شوند که آموزش تبدیل به مشاهدات خام راینکس تقدیم حضور می گردد:
 
اسکرول به بالا