Hiro

اتصال دستگاه به نرم افزار از طریق Bluetooth

با استفاده از گزینه  connect با روشن شدن بلوتوث گوشی، نام گیرنده­های اطراف نمایش داده می‌شود. با انتخاب مدل دستگاه خود از لیست، گوشی به دستگاه متصل می‌شود.

اسکرول به بالا