Hiro

برداشت به روش استاتیک (Static)

با استفاده از گزینه Timer می‌توان مدت زمان برداشت، بصورت استاتیک را مشخص کرد.

۶- تعداد برداشت نقطه در هر ثانیه :

واحد این قسمت اپک می­باشد. مثلا 5 اپک یعنی در هر ثانیه 5 مختصات برداشت شود. نرم­افزار از این 5 نقطه میانگین می‌گیرد و عدد نهایی را در دیتابیس ذخیره میکند. بصورت پیش فرض نقاط با انحراف معیار بیش از 5 سانتیمتر به عنوان اشتباه فرض شده و در میانگین محاسبه نمی­شوند(البته در این خصوص اخطاری به کاربر نمایش داده می­شود).

۷- زمان سنج :

با استفاده از دکمه قرمز می‌توان Timer را روشن کرده و برای برداشت استاتیک، زمان مورد نظر را انتخاب کرد.

در ادامه اموزش تصویری برداشت به روش استاتیک آماده شده که تقدیم حضور می گردد:

 
در پایان لازم هست تا داده های برداشت شده به روش استاتیک طبق فیلم آموزشی تهیه شده به فایل راینکس تبدیل شده تا بتوان از آن ها در نرم افزار های پردازش شبکه و یا سامانه هایی نظیر شمیم و سمت استفاده نمود:
 
اسکرول به بالا