Hiro

برداشت به روش RTK

از منوی انتخابی بالای صفحه می‌توان نوع برداشت را از بین گزینه‌های  RTK / Static / StakeOut انتخاب کرد.

۲- هر کدام ازآیکون های بالای صفحه سه رنگ دارند که هر رنگ مفهوم ویژه‌ای دارد :

۱-۲-  در ادامه به تفصیل، به توضیح آیکون‌های بالای صفحه برداشت، پرداخته شده است :

جدول

۳- تعداد برداشت نقطه :

واحد این قسمت اپک می­باشد. مثلا 5 اپک یعنی طی 5 ثانیه 5 مختصات برداشت شود. نرم­افزار از این 5 نقطه میانگین می‌گیرد و عدد نهایی را در دیتابیس ذخیره میکند. بصورت پیش فرض نقاط با انحراف معیار بیش از 5 سانتیمتر به عنوان اشتباه فرض شده و در میانگین محاسبه نمی­شوند(البته در این خصوص اخطاری به کاربر نمایش داده می­شود)

۴- نوع نقطه درحال برداشت:

در این قسمت می‌توان برای نظم بیشتر، برای مجموعه‌ای از نقاط برداشتی یک کد در نظر گرفت.

۵- گزینه‌ی MODE می‌تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد که هرکدام نمایانگر مفهوم ویژه‌ای است :

توضیحات MODE
عدم دریافت تصحیحات SPS
دریافت تصحیات و عدم حل ابهام فاز(آماده برداشت نیست) FLOAT
دریافت تصحیحات و حل ابهام فاز(آماده برداشت است) FIX
ازدیاد تاخیر دریافت تصحیحات DGPS
همچنین فیلم آموزشی نحوه برداشت به روش RTK تهیه شده که تقدیم حضور می گردد:
 
اسکرول به بالا