Hiro

خاموش کردن دستگاه

با استفاده از دکمه در صفحه Device Control گرینه‌های زیر نمایش داده می‌شود :

  • Power Off
  • Reboot
  • RTK Reset
اسکرول به بالا